Dokładamy wszelkich starań, by proces zakupu mieszkania był nie tylko czytelny i zrozumiały, ale również niósł satysfakcję związaną z dobrą lokatą kapitału. Cena uzgodniona z deweloperem i wpisana w umowę jest gwarantowana. Nie musicie martwić się, że ulegnie ona zmianie podczas trwania procesów inwestycyjnych, jak również po ich zakończeniu.

Jeżeli jesteście zainteresowani lokalem mieszkalnym i jest on dostępny, możemy go zarezerwować. W tym celu sporządzamy umowę rezerwacyjną, która stanowi zobowiązanie Klienta do podpisania umowy sprzedaży i wpłaty kaucji wliczanej na poczet zakupu lokalu. W tej umowie określamy termin na podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego, zwanej obecnie umową deweloperską.

Pierwszym krokiem formalnym jest podpisanie umowy deweloperskiej. Stanowi ona zobowiązanie Kupującego do nabycia lokalu mieszkalnego, a Sprzedającego do przeniesienia- po zakończeniu budowy przedmiotowego lokalu- własności na Kupującego.

Etapem końcowym jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na Kupującego w formie aktu notarialnego po zakończeniu budowy.