W sierpniu bieżącego roku końca realizacji i oddania do użytku doczekał się budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wyszyńskiego 1, który stanowił V etap naszej inwestycji pn.:”Leśna Polana”. Serdecznie dziękujemy właścicielom lokali mieszkalnych za zaufanie.